Produktuen Katalogoa

Lur arraroen metala
Metalak Konposizioa Garbitasunak Sputtering Helburuak Lurruntze-materialak Taberna MSDS
Eskandio metalikoa Sc

%99,90

×

×

×

PDFa
Itrio metalikoa Y

%99,90

×

×

×

PDFa
Lantano metalikoa La

%99,50

×

×

×

PDFa
Zerio metalikoa Ce

%99,50

×

×

×

PDFa
Praseodimio metalikoa Pr

%99,50

×

×

×

PDFa
Neodimio metalikoa Nd

%99,50

×

×

×

PDFa
Samario Metala Sm

%99,90

×

×

×

PDFa
Gadolinio metala Gd

%99,90

×

×

×

PDFa
Terbio metala Tb

%99,90

×

×

×

PDFa
Disprosio metala Dy

%99,90

×

×

×

PDFa
Holmio metala Ho

%99,90

×

×

×

PDFa
Erbio metala Er

%99,90

×

×

×

PDFa
Tulio Metala Tm

%99,90

×

×

×

PDFa
Itterbio metala Yb

%99,90

×

×

×

PDFa
Lutezio metala Lu

%99,90

×

×

×

PDFa
Ezta Metala Sn

%99,90

×

×

×

PDFa
Garbitasun handiko lur arraroen metalak
Puritate handiko metalak Konposizioa Garbitasunak Sputtering Helburuak Lurruntze-materialak Taberna MSDS
Garbitasun handiko eskandioa Sc %99,99-%99,999

×

×

×

PDFa
Puritate handiko itrioa Y %99,99-%99,999

×

×

×

PDFa
Garbitasun handiko lantanoa La %99,99-%99,999

×

×

×

PDFa
Garbitasun handiko zerioa Ce %99,99-%99,999

×

×

×

PDFa
Garbitasun handiko terbioa Tb %99,99-%99,999

×

×

×

PDFa
Puritate handiko disprosioa Dy %99,99-%99,999

×

×

×

PDFa
Puritate handiko holmioa Ho %99,99-%99,999

×

×

×

PDFa
Garbitasun handiko erbioa Er %99,99-%99,999

×

×

×

PDFa
Puritate handiko tulioa Tm %99,99-%99,999

×

×

×

PDFa
Puritate handiko itterbioa Yb %99,99-%99,999

×

×

×

PDFa
Puritate handiko lutezio Lu %99,99-%99,999

×

×

×

PDFa
Garbitasun handiko lata Sn %99,99-%99,999

×

×

×

PDFa
Lur arraroen metal aleazioa

ALEAZIOA

OSAKETA

PUTASUNAK

MSDS
Praseodimio Neodimio aleazioa Pr-Nd BE=%99 Pr/RE=%20±2 Nd/RE=80±2% -
Praseodimio Neodimio aleazioa Pr-Nd BE=%99 Pr/RE=25±2% Nd/RE=75±2% -
Praseodimio Neodimio aleazioa Pr-Nd BE=%99 Pr/RE=% 30±2 Nd/RE=70±2% -
Lantaniozko zerio aleazioa La-Ce BE=%99 La/RE=61±2% Ce/RE=Bal. -
Lantaniozko zerio aleazioa La-Ce BE=%99 La/RE=65±2% Ce/RE=Bal. -
Lantaniozko zerio aleazioa La-Ce BE=%99 La/RE=69±2% Ce/RE=Bal. -
Gadolinio Burdin Aleazioa Gd-Fe RE=75±1% Gd/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Gadolinio Burdin Aleazioa Gd-Fe RE=72±%1 Gd/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Gadolinio Burdin Aleazioa Gd-Fe RE=69±1% Gd/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Disprosio Burdinaren Aleazioa Dy-Fe RE=85±1% Dy/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Disprosio Burdinaren Aleazioa Dy-Fe RE=80±1% Dy/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Disprosio Burdinaren Aleazioa Dy-Fe RE=75±1% Dy/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Holmio Burdin Aleazioa Ho-Fe RE=80±1% Ho/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Holmio Burdin Aleazioa Ho-Fe RE=83±1% Ho/RE≥99,5% Fe=Bal. -
Lur arraroen metal hautsa
Metal hautsa Konposizioa Estatu Garbitasunak

Alearen tamaina

MSDS
Eskandio hautsa Sc Hautsa

%99,99

-100, 200 sare PDFa
Itrio hautsa Y Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Lantano hautsa La Hautsa

%99,50

-100, 200 sare PDFa
Zerio-hautsa Ce Hautsa

%99,50

-100, 200 sare PDFa
Praseodimio hautsa Pr Hautsa

%99,50

-100, 200 sare PDFa
Neodimio hautsa Nd Hautsa

%99,50

-100, 200 sare PDFa
Samario hautsa Sm Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Gadolinio hautsa Gd Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Terbio hautsa Tb Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Disprosio hautsa Dy Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Holmio hautsa Ho Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Erbio hautsa Er Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Tulio hautsa Tm Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Itterbio hautsa Yb Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Lutezio hautsa Lu Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Ezta-hautsa Sn Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Titanio hautsa Ti Hautsa

%99,60

-100, 200 sare PDFa
Zirkonio hautsa Zr Hautsa

%99,00

-100, 200 sare PDFa
Hafnio hautsa Hf Hautsa

%99,50

-100, 200 sare PDFa
Lur arraroen hidruroaren hautsa
Hidruro metalikoa Konposizioa Estatu Garbitasunak

Alearen tamaina

MSDS
Eskandio hidruroa ScH Hautsa

%99,99

-100, 200 sare PDFa
Itrio hidruroa YH Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Lantano hidruroa LaH Hautsa

%99,50

-100, 200 sare PDFa
Cerio hidruroa CeH Hautsa

%99,50

-100, 200 sare PDFa
Praseodimio hidruroa PrH Hautsa

%99,50

-100, 200 sare PDFa
Neodimio hidruroa NdH Hautsa

%99,50

-100, 200 sare PDFa
Samario hidruroa SmH Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Gadolinio hidruroa GdH Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Terbio hidruroa TbH Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Disprosio hidruroa DyH Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Holmio hidruroa HoH Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Erbio hidruroa ErH Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Tulio hidruroa TmH Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Iterbio hidruroa YbH Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Lutezio hidruroa LuH Hautsa

%99,90

-100, 200 sare PDFa
Titanio hidruroa TiH Hautsa

%99,60

-100, 200 sare PDFa
Zirkonio hidruroa ZrH Hautsa

%99,00

-100, 200 sare PDFa
Hafnio hidruroa HfH Hautsa

%99,50

-100, 200 sare PDFa
Rare Earth Boride hautsa
Metal Boruroa Konposizioa Estatu Garbitasunak

Alearen tamaina

MSDS
Lantano hexaboruroa LaB6 Hautsa

%99,50

-360, 500 sare PDFa
Cerio hexaboruroa CeB6 Hautsa

%99,50

-360, 500 sare PDFa
Praseodimio hexaboruroa PrB6 Hautsa

%99,50

-360, 500 sare PDFa
Neodimio hexaboruroa NdB6 Hautsa

%99,50

-360, 500 sare PDFa
Samario Hexaboride SmB6 Hautsa

%99,90

-360, 500 sare PDFa
Gadolinio hexaboruroa GdB6 Hautsa

%99,90

-360, 500 sare PDFa
Europio hexaboruroa EuB6 Hautsa

%99,90

-360, 500 sare PDFa
Itterbio hexaboruroa YbB6 Hautsa

%99,90

-360, 500 sare PDFa